KREDYT DLA FIRM
NA DOWOLNY CEL

Kredyt dla firm spłacany w comiesięcznych ratach na dowolny cel związany z bieżącą działalnością gospodarczą, w tym również na konsolidację zobowiązań kredytowych przeznaczonych na cele związane z prowadzoną działalnością.

KWOTA KREDYTU

Kwota kredytu dla firm uzależniona jest od zdolności kredytowej kredytobiorcy oraz od kwoty produktów kredytowych udzielonych w ramach pakietu kredytowego tj. Kredyt gotówkowy, Kredyt w rachunku bieżącym, Karta kredytowa. Maksymalna kwota kredytu 500 000 PLN.

PROWIZJA

Prowizja uzależniona od klasyfikacji klienta od 0,99% i oprocentowanie od 6,17% + WIBOR 3M.

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania od 24 do 120 miesięcy.

WARUNKI KREDYTU

 • Nie jest wymagane posiadanie rachunku bieżącego w banku.
 • Brak wymogu realizacji wpływów na rachunek bieżący.
 • Konsolidacji nie podlegają: zobowiązania prywatne właściciela/wspólników posiadane w banku kredytującym, zobowiązania z tytułu indywidualnych kredytów mieszkaniowych.
 • Zgoda współmałżonka wymagana jest dla kwot kredytu powyżej 20 000 PLN.
 • Bez zabezpieczeń majątkowych oraz poręczycieli.

DOKUMENTY REJESTROWE

 • Wydruk z CEiDG (w przypadku jednoosobowej działalności i sp. cywilnych) / KRS (spółki jawne i partnerskie),
 • Umowa spółki wraz z aneksami – wymagane w przypadku spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej.

DOKUMENTY OSOBOWE

Dokumenty tożsamości – dokument wymagany od klientów prowadzących działalność w formie JDG, spółki cywilnej, partnerskiej, jawnej oraz od współmałżonków jeżeli nie występuje rozdzielność majątkowa.

DOKUMENTY FINANSOWE

 • PIT 36 wraz z PIT B za zamknięty rok (wymagane jest również potwierdzenie złożenia PIT do US: pieczątka, UPO lub potwierdzenie wysłania pocztą) lub
 • KPiR za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku – dla lekarzy i stomatologów (występujących w bazach on-line).

POZOSTAŁE DOKUMNETY

Zaświadczenie z US/ZUS o braku zaległości lub potwierdzenie płatności zaliczki/składki za ostatnie 3 miesiące (wyciąg lub polecenie przelewu).

WYMAGANE
DOKUMENTY

Kredyt dla firm | Formy prawne:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,

rozliczające się z US na podstawie KPiR.

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYT DLA FIRM

WYSOKA KWOTA

500 000 PLN

NISKA CENA

PROWIZJA OD 0,99%

UNIKALNY PRODUKT

1 WNIOSEK – 3 PRODUKTY

OKRES KREDYTOWANIA

DO 120 MIESIĘCY

Kredyt dla firm