KREDYT GOTÓWKOWY
NA DOWOLNY CEL

Kredyt gotówkowy przeznaczony na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z działalnością gospodarczą oraz spłatę zobowiązań finansowych.

Dla osób wykonujących wolne zawody, tj. nauczycieli, lekarzy, prawników, architektów, adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, księgowych, weterynarzy. Do złożenia wniosku kredytowego wystarczą jedynie dowód osobisty oraz dyplom ukończenia studiów lub dokument poświadczający wykonywanie zawodu.

KWOTA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

 • Od 2 000 do 200 000 PLN.
 • Maksymalnie 60 000 PLN w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą (z wyjątkiem Wolnych Zawodów) oraz rolników.

PROWIZJA I OPROCENTOWANIE

 • Oprocentowanie od 4,99%.
 • Prowizja od 2,5%.

OKRES KREDYTOWANIA

 • Okres kredytowania od 3 do 120 miesięcy.
 • 10 letni okres kredytowania obejmuje następujące grupy Klientów:
  tzw. wolne zawody bez względu na formę uzyskiwania dochodu (działalność gospodarcza, umowa o pracę, umowa o dzieło/zlecenie)
  osoby uzyskujące dochód z umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Maksymalnie 84 miesięcy dla działalności gospodarczej ( z wyjątkiem wolnych zawodów) oraz rolnicy.

WARUNKI KREDYTU

Akceptowane profile:

 • Zatrudniony na umowę o pracę, zlecenie, dzieło.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR).
 • Wynajmujący nieruchomości.
 • Kontrakty marynarskie.
 • Emeryci, renciści.
 • Rolnicy.

Uproszczona procedura również dla Służb Mundurowych tj. policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służba więzienna oraz Służby Leśnej – zdolność na podstawie oświadczenia o dochodach.

WSZYSTKIE ŹRÓDŁA DOCHODÓW

Wyciąg/historia rachunku osobistego za min 3 miesiące w przypadku wniosków o kredyt na kwotę przekraczającą 20 000 PLN za wyjątkiem klientów:

 • posiadających relację z bankiem
 • zatrudnionych w spółkach akcyjnych
 • w firmach znanych
 • wolnych zawodów
 • emerytów/rencistów
 • rolników
 • osób prowadzących działalność gospodarczą w tym wynajem nieruchomości

DOKUMENTY OSOBOWE

Dokument tożsamości.

DOKUMENTY FINANSOWE

Umowa o pracę – czas nieokreślony:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na formularzu bankowym lub
 • PIT-11/PIT-40 wystawiony przez obecnego pracodawcę

Umowa o pracę – czas określony

 • zaświadczenie o zatrudnieniu na formularzu bankowym. UWAGA: Profil akceptowany tylko w odniesieniu do Klientów posiadających rachunek osobisty w banku z regularnymi wpływami z tytułu wynagrodzenia za min 6 ostatnich miesięcy.

Emerytura/renta:

 • decyzja o przyznaniu renty lub kopia legitymacji rencisty (nie dotyczy rent
  przyznanych przez ARiMR, MSWiA oraz rent „ po zmarłym małżonku” o ile dokumenty dostarczone zawierają informację o rodzaju świadczenia
 • dokument określający aktualną wysokość emerytury/renty – jeden z
  poniższych:
 • kopia ostatniej decyzji o przyznaniu świadczenia, lub kopia ostatniej decyzji o waloryzacji świadczenia, lub kopia ostatniego odcinka wypłaty świadczenia
 • lub wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ z tytułu
  emerytury/renty za ostatni miesiąc

Działalność gospodarcza – opodatkowana na zasadach ogólnych (pełna księgowość, KPiR):

 • kopia KPiR lub ksiąg rachunkowych z bieżącego roku podatkowego
  (podsumowanie książki oraz szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów za okres ostatnich 3 miesięcy)
 • deklaracja PIT za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku lub
 • zaświadczenie z US o wysokości dochodów uzyskanych w ubiegłym roku
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami oraz z ZUS o niezaleganiu ze składkami
 • dokumenty rejestrowe

WYMAGANE
DOKUMENTY

Źródła dochodów:

 • Umowa o pracę
 • Emerytura
 • Renta
 • Działalność gospodarcza (wolne zawody, zasady ogólne i pełna księgowość, wynajem nieruchomości)
 • Umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Wynajmujący nieruchomości
 • Rolnicy

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYT GOTÓWKOWY

WYSOKA KWOTA

200 000 PLN

NISKA CENA

OPROCENTOWANIE OD 4,99%

OKRES KREDYTOWANIA

DO 120 MIESIĘCY

SZYBKI PROCES

DLA WYBRANYCH ZAWODÓW

Kredyt gotówkowy