KREDYT HIPOTECZNY
NA DOM, MIESZKANIE, DZIAŁKĘ LUB REMONT

Kredyt hipoteczny na dom, mieszkanie, działkę lub remont, a także na spłatę kredytów w innych bankach. Akceptowane są różne źródła dochodów: umowa o pracę, ale również m. in. mianowanie, powołanie, kontrakt menadżerski, działalność gospodarczą, emeryturę czy rentę.

OPCJA 1

Najlepszy kredyt hipoteczny w rankingu „Złoty Bankier 2014”. Teraz w specjalnej ofercie – z marżą 1,7%, 0% prowizji za udzielenie kredytu, dla osób w wieku do 35 lat, wnioskujących o kwotę minimum 100 000 PLN.

OPCJA 2

Kredyt hipoteczny – „0% prowizji” albo „Obniżona marża”. Możesz skorzystać z ofert, dzięki którym obniżasz koszty uruchomienia kredytu hipotecznego albo ratę kredytu przez cały okres spłaty. Kwota od 40 000 PLN do 80% wartości nieruchomości, oprocentowanie od 3,44% do 4,09%.

OPŁATY

Opłata za weryfikację wartości nieruchomości:

 • Opłata za weryfikację nieruchomości – 300 PLN
 • Własny operat – bezpłatnie

Zabezpieczenie pomostowe – 0,3% podwyższenie marży

Przedterminowa częściowa lub całkowita spłata kredytu hipotecznego wynosi 2%. Prowizja nie jest pobierana po upływie 3 lat od daty uruchomienia kredytu.

INFORMACJE DODATKOWE

Częściowo kredyt hipoteczny może być przeznaczony na zwrot wniesionej na poczet transakcji zaliczki oraz na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z transakcją lub udzieleniem produktu hipotecznego, np.:

 • Opłat związanych z nabyciem nieruchomości (notarialnych, prowizji dla agencji nieruchomości).
 • Kosztów ustanowienia hipoteki (sądowych, notarialnych, opłat skarbowych).
 • Opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu/pożyczki.
 • Kosztów zw z wykreśleniem hipoteki stanowiącej zabezpieczenie spłacanego kredytu.

Część kredytu może być przeznaczona na refinansowanie nieudokumentowanych kosztów – wolne środki. Refinansowanie nieudokumentowanych kosztów nie może przekroczyć 30% wartości nieruchomości stanowiącej/cych zabezpieczenie
oraz 50% kwoty celu/ów głównych (np. nabycia plus remontu).

OD 3 MIESIĘCY | CZAS NIEOKREŚLONY

 • Umowa o pracę.
 • Stosunek pracy na podstawie mianowania, wyboru, powołania, spółdzielcza umowa o pracę.
 • Stosunek służbowy (żołnierze, policja, służby mundurowe).
 • Kontrakt menadżerski i sportowy.

OD 6 MIESIĘCY | CZAS OKREŚLONY

 • Umowa o pracę.
 • Stosunek pracy na podstawie mianowania, wyboru, powołania, spółdzielcza umowa o pracę.
 • Stosunek służbowy (żołnierze, policja, służby mundurowe).
 • Kontrakt menadżerski i sportowy.

OD 12 MIESIĘCY

 • Prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Umowy cywilnoprawne.
 • Dywidendy.
 • Najem, dzierżawa nieruchomości.
 • Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej.
 • Kontrakt marynarza.

BEZ OGRANICZEŃ

 • Emerytury, przedemerytalne zasiłki pomostowe.
 • Renty inwalidzkie.
 • Renty na małoletnie dziecko, renta wdowia i wyrównawcza.
 • Renty terminowe muszą być przyznane na okres, co najmniej trwania umowy kredytowej.

ŹRÓDŁA
DOCHODU

Kredyt hipoteczny przeznaczony dla osób fizycznych, pełnoletnich posiadających:

 • obywatelstwo polskie będąca rezydentem,
 • obywatelstwo polskie będąca nierezydentem – na szczególnych warunkach określonych w Regulacjach,
 • obywatelstwo państwa obcego będąca rezydentem,
 • obywatelstwo państwa obcego będąca nierezydentem, ubiegająca się o produkt hipoteczny wraz z obywatelem państwa polskiego będącym rezydentem.

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYT HIPOTECZNY

WYSOKIE LTV

DO 80%

NISKA CENA

PROWIZJA 0% I MARŻA 1,7%

MOŻLIWOŚCI

2 WARIANTY CENOWE

WYSOKA KWOTA

ZALEŻNA OD DOCHODÓW

Kredyt hipoteczny