KREDYT NA START
OD 1 DNIA DZIAŁALNOŚCI

Kredyt Na Start przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na terenie Polski, również wspólników w formie spółek cywilnych, przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, spółek prawa handlowego, dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą.

KWOTA KREDYTU

Maksymalna kwota kredytu to 350 000 PLN. Spłata kredytu w ratach równych lub malejących.

PROWIZJA I OPROCENTOWANIE

 • Oprocentowanie od 6,5%.
 • Prowizja za udzielenie kredytu dla firmy 0%.

OKRES KREDYTOWANIA

Okres kredytowania 72 miesięcy.

WARUNKI KREDYTU

 • Minimalna kwota kredytu na start: 5 000 PLN (limit w rachunku) lub 10 000 PLN (kredyt ratalny).
 • Zabezpieczenie kredytu na start dla firm do 100 000 PLN – bez zabezpieczenia na majątku, kredyt ze wsparciem rządowym. Powyżej 100 000 PLN – hipoteka na nieruchomości.

DOKUMENTY REJESTROWE

Dokumenty potwierdzające rejestrację przedsiębiorcy (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, może być wydruk z CEIDG lub z KRS (ważny 3 miesiące od daty wydania))

DOKUMENTY OSOBOWE

 • Ważny dowód osobisty lub ważny paszport wraz z urzędowo poświadczonym zameldowaniem oraz numerem PESEL (w przypadku braku ważnego dowodu osobistego).
 • Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową, gdy Wnioskodawca pozostający w związku małżeńskim samodzielnie wnioskuje o udzielenie kredytu.

DOKUMENTY FINANSOWE

Prognoza finansowa na okres 3 lat.

POZOSTAŁE DOKUMENTY

WYMAGANE
DOKUMENTY

Formy prawne:

 • Jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka prawa handlowego o charakterze osobowym lub kapitałowym,

rozliczające się z US na podstawie KPiR, pełnej rachunkowości lub ryczałtu ewidencjonowanego.

NASI PARTNERZY

Za­sada nu­mer je­den: nig­dy nie trać pieniędzy. Za­sada nu­mer dwa: zaw­sze pa­miętaj o za­sadzie nu­mer jeden.

Warren Buffett, Berkshire Hathaway.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY
KREDYT NA START

WYSOKA KWOTA

350 000 PLN

NISKA CENA

PROWIZJA OD 0%

OKRES KREDYTOWANIA

DO 72 MIESIĘCY

KREDYT NA START

OD 1 DNIA DZIAŁALNOŚCI

Kredyt na start